Elektrik Akımı

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

Elektrik Akımı

Elektrik akımı cisimler arasındaki elektrik yükü değişimi olarak tanımlanabilir. Elektrik akımı olabilmesi için cisimlerin potansiyel olarak enerji barındırmaları ve enerji yükleri arasında fark olması gerekmektedir.

Cisimler birbirlerine dokundurulduğunda potansiyel enerji yükleri eşit oluncaya yani aralarındaki enerji farkı sıfır oluncaya kadar elektrik akımı gerçekleşir. Elektrik akımı olabilmesi için akımı sağlayacak üreteç, pil gibi yardımcılara ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki şekildeki gibi anahtarlı bir düzenek kurulduğunda anahtar açıkken akım kesiktir ve lamba yanmayacaktır. Anahtar kapatılıp akım yolu tamamlandığında akım yolundan elektrik akımı gerçekleşecek ve lamba yanacaktır.

Elektrik akımının bir diğer tanımı da bir düzenekte elektronların sürekli olarak akım sağlayacak şekilde yer değiştirmesidir. Elektronların düzenli bir şekilde hareket edebilmeleri için kaliteli bir iletken olması gerekmektedir. İletken iyi değilse elektronlar hareket edemezler ve akım oluşmaz.

Yalıtkan maddeler yüksek akıma karşı yüksek direnç gösterirler, dolayısıyla akım gerçekleşmez. Bu tanımla iletken maddelerin dirençlerinin düşük olduğu ve elektrik akımını geçirdiği bilinmelidir.

Kısa Devre

Kısa devre akımın dirençsiz bölgeye ulaşıp oradan geçmesi olarak tanımlanabilir. Tüm düzenek direnci eşitken, anahtar kapatılıp yol tamamlandığında direncin az olduğu ya da direncin olmadığı bir alan mevcutsa akım oraya geçer ve kısa devre gerçekleşir.

Değişken Direnç (Reosta)

Bir iletkenin direnci reosta adı verilen düzenekle değiştirilebilmektedir. Reosta aracılığıyla bir dirençli bir dirençsiz yol oluşturulur. Akım dirençsiz yola doğru geçerken, reosta yön değişikliğiyle diğer yönü dirençsiz yaptığında akımın yönü de dirençsiz yola doğru değişecektir.

Potansiyel Farkı (Gerilim)

Bir cismin iş yapabilme yeteneği potansiyel kavramının açıklaması olarak verilebilir. Potansiyel enerji kavramı depolu enerji olarak da tanımlanabilir. Pillerde ve üreteçlerde potansiyel enerji düzeneği bulunmaktadır.

Pillerin pozitif ve negatif uçları arasındaki potansiyel enerji oranları farklı olup, bu farka gerilim, potansiyel farkı denilmektedir. Kısaca potansiyel farkı iki ucun potansiyel enerjilerinin farkıdır.

OHM Kanunu

İletkenden geçen akım şiddeti ile iletkenin uçlarındaki potansiyel farklarının birbirlerine oranları eşittir. Oluşan bu sabit değer ise iletkenin direncine eşittir.

Direnç = Potansiyel fark / Akım şiddeti

Dirençlerin Seri Bağlanması

Dirençlerin paralel şekilde yan yana bağlanması seri bağlama olarak tanımlanmaktadır. Tek bir yol üzerinde olan dirençlere gelen akım miktarı da eşit oranda olmakta, akım yolu kollara ayrılmamaktadır.

Dirençlerin Paralel Bağlanması

Paralel bağlamada dirençlerin başlangıç uçları ile bitiş uçları farklı olmakta ve akım yolu kollara ayrılarak dirençlere ulaşmaktadır. Dirençlerin bitiş noktalarında da akım tekrar başlangıç yol düzeneğine geçmektedir. Akım kollara ayrıldığı için her bir dirence gelen akım şiddeti farklılık göstermektedir.

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM