Elektrostatik

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

Elektrostatik

Elektrostatik konusunun temelini atom oluşturmaktadır. Atomların her birinde bir çekirdek ve çekirdek etrafında yörünge çizgisinde hareket eden elektronlar vardır. Çekirdek ise proton ve nötronlardan oluşmaktadır.

Atomda meydana gelen elektrik yükünü aynı zamanda çekirdek yapısını oluşturan protonlar ve elektronlar oluşturur. Elektrostatik konusunda en önemli yere sahip olanlar protonlar ve nötronlardır. Proton pozitif (+) yüklü olup, elektron negatif (-) yüklüdür. Yüksüz (nötr) olarak tanımlanabilen bir atomun elektron ve proton sayıları birbirine eşittir.

  • Nötr yani yüksüz cisim cismin pozitif ve negatif yük sayılarının birbirlerine eşit olması ile ortaya çıkmaktadır. Cisimde elektrik yükü vardır ancak her iki taraf da eşit sayıdadır.
  • Pozitif yüklü cisimlerde ise pozitif yük fazlası mevcuttur. Elektron yani negatif yük az ise cisim pozitif yüklü olur.
  • Negatif yüklü cisimlerde negatif yük fazla olmakta, pozitif yük negatif yüke göre daha az olmaktadır.

Pozitif yüklü olan cisimler birbirlerini iterler ve bu durum negatif yüklü iki cisim için de geçerlidir. Ancak yükleri farklı olan cisimler birbirlerini çeker, yani biri pozitif yüklü biri negatif yüklü olan iki cisim birbirini çeker. Nötr cisimler ise herhangi bir baskın yükleri olmadığından birbirlerine itme ya da çekme kuvveti uygulayamazlar.

                                           

Cisimlerin yüklerine q1 ve q2, aralarındaki uzaklığa d dersek birbirlerine uygulayacakları itme veya çekme kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanır;

İletken Cisim Nedir?

İletken cisimlerin üzerinde pozitif ya da negatif yükler serbest bir şekilde dolaşabilirler. Metaller iyi birer iletkenlerdir. İçerisinde iyon bulunan çözeltiler, insan vücudu iletkenlere örnek olarak verilebilir.

İletken cisimlerde elektronlar hareketli iken protonlar sabittir. Çözeltilerde hem elektronlar hem de protonlar hareketlidirler.

Yalıtkan Cisim Nedir?

İletken cisimlerin tersine yalıtkan cisimler üzerinde yükler serbestçe dolaşamazlar. Saf su, mika, plastik yalıtkan cisimlere örnektirler.

Elektriklenmenin Çeşitleri Nelerdir?

  1. Sürtünme ile elektriklenme
  2. Dokunma ile elektriklenme
  3. Etki ile elektriklenme

Sürtünme İle Elektriklenme

Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Yün kazağı giyip çıkartırken ya da saç tararken bazen çıtırtılar duyarız. Bu çıtırtılar sürtünme sonucu ortaya çıkan elektriklenemeden kaynaklanmaktadır.

Bir cam çubuğu ipek bir kumaşa sürtme sonucunda camdan ipek kumaşa elektron geçişi oluşur ve cam çubuk pozitif, ipek kumaş ise negatif yüklü olur. Alınan ve verilen yükler birbirlerine eşittir.

Dokunma İle Elektriklenme

Nötr bir cisim ile yüklü bir cisim birbirlerine dokundurulduğunda nötr cisim yüklenir. Negatif yükü fazla olan bir cisim ile nötr cisim birbirine dokunduğunda nötr cisimden pozitif yük alır, negatif yük verir ve denge sağlanır. Nötr cisim pozitif yükünden verdiği için artık kendisi de diğer cisim de negatif yüklü olmuştur.

Etki İle Elektriklenme

Yüksüz iki cisim birbirine temas halindeyken pozitif yüklü bir cisim bu iki cisimden birbirine yaklaştırıldığında çubuğa yakın cisim negatifleri alır, diğer cisim pozitifleri alır. Çubuk uzaklaştıktan sonra cisimler de birbirinden uzaklaştırıldıktan sonra, ilk başta çubuğa yakın olan cisim negatif yüklü, diğer cisim ise pozitif yüklü olmuştur.

 

 

Topraklama Nedir?

Toprakla temas halindeki her cisim nötr özelliktedir. Negatif yüklü bir cisim iletken bir çubuk aracılığı ile toprakla temas ettirildiğinde cisim üzerindeki negatif yüklerin fazlası toprağa geçer ve cisim nötr olur. Bu işlem de topraklama olarak adlandırılır.

Pozitif yüklü cisim topraklama işlemi sonucunda kendini dengelemek için topraktan negatif yük alır ve böylece dengeyi sağlayıp nötr duruma gelir.

Elektroskop Nedir?

Konumuz olan elektrostatik içerisinde bilinmesi gereken bir alet olan elektroskop, bir cismin pozitif yüklü mü yoksa negatif yüklü mü olduğunu belirlemeye yarayan bir alettir.

Elektroskopun yaprakları alet nötr iken kapalı durumdadır. Pozitif ya da negatif yükle yüklenmiş olan elektroskopun iletken yaprakları açık konuma gelecektir.

Negatif yüklü elektroskopa negatif yüklü bir cisim yaklaştırıldığında açık olan yapraklar daha da açılır. Pozitif yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanır.

Coulomb Kuvveti Nedir?

Aralarındaki uzaklık d kadar olan iki cismin birbirlerine uyguladıkları kuvvet, yüklerinin çarpımı ile doğru orantılı ve uzaklığın karesi kadar ters orantılı olacak şekildedir.

Yükler aynı işaretli olan cisimler birbirini iter, farklı işaretli yükleri olan cisimler birbirini çeker. İşte bu cisimlerin itme veya çekme amacıyla birbirlerine uyguladıkları kuvvete Coulomb Kuvveti adı verilmektedir.

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM