iş güç enerji

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

iş  güç enerji

Fizik alanında iş güç enerji kavramları birlikte ele alındığında daha anlaşılır olmaktadır. Başlıklar altında birbirileriyle bağlantılı olan iş-güç-enerji kavramlarını inceleyelim.

İş

İş kelimesi sıklıkla kullandığımız, günlük yaşantımızda yeri olan bir kelimedir. Fizik konularından iş ise sürtünmesiz bir ortamda yatay bir cismin hareket ettirilmesi olarak tanımlanabilir. İş için uygulanan kuvvetin yola paralel olması gerekmektedir.

Kuvvet, cismi hareket ettirdiğinde iş kavramı ortaya çıkmış olacaktır. Yapılan işin bulunabilmesi için uygulanan kuvvet ile alınan yolun çarpımı işlemi yapılmalıdır. Cismin hareket durumu ile uygulanan kuvvet ortaya çıkacak sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır.

Güç

Yapılan işin birim zamandaki değeri bize gücü verir. İş-güç-enerji kavramlarından güç ile ilgili bir denklem oluşturmak gerekirse, yapılan işin zamana bölünmesi yeterli olacaktır.

Enerji

Enerji kavramının kısa tanımını kuvvet uygulanarak iş yaptırılan cismin iş yapabilme kapasitesi olarak yapılabilir. Enerjinin herhangi bir yönü ya da vektörel özelliği bulunmamakla birlikte, bir kuvvetle cisme iş yaptırılıyorsa yapılan iş ile enerjideki değişim birbirine eşit olmaktadır.

Enerjiyi;

  • Kinetik enerji,
  • Potansiyel enerji ve
  • Sürtünmeyle ısıya dönüşen enerji olarak üç başlık altında inceleyebiliriz.

Kinetik Enerji

Kinetik enerji hareket halindeki cismin sahip olduğu enerji olarak tanımlanabilir. Kinetik enerjinin birimi joule olup, cismin kütlesiyle hızının karesinin çarpımları ile doğru orantılı olarak değişim göstermektedir.

Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji iki alt başlıkta incelenebilir,

  • Yerçekimi potansiyel enerjisi
  • Esneklik potansiyel enerjisi

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi

Yerçekimi kuvveti ile oluşan enerji türüdür. Bilinmelidir ki yerçekimi kuvvetine karşı olarak yapılan bir iş, iş yaptırılan cismin potansiyel enerjisinin değişimine eşit olmaktadır. Cisme iş yaptıran kuvvetin yaptırdığı iş, cismin kinetik enerji değişim miktarına eşit olmaktadır.

Esneklik Potansiyel Enerjisi

Esnek cisimlerin iş yaptırılmasına yönelik uygulanan kuvvetle açığa çıkan enerjidir. Diğer bir değişle, serbest konumdaki bir yay yukarıdan aşağıya doğru asılı iken, yayın sıkıştırılıp bırakılmasında da yayın çekilip bırakılmasında da uygulanan kuvvetlerde yayda enerji depolanmaktadır.

Yay şeklindeki cisme uygulanan kuvvet arttıkça yay şeklindeki cisimde depolanan enerji de doğru orantılı olarak artış göstermektedir.

Sürtünmeyle Isıya Dönüşen Enerji

Sürtünemeye maruz kalan cisimler üzerine sürtünme kuvveti uygulanmaktadır. Sürtünme kuvveti harekete engel olacak bir kuvvet oluşturmakta ve cismin mekanik enerjisini azaltmaktadır.

Mekanik enerji miktarı ne kadar azalıyorsa o miktarda ısı enerjisine dönüşmüş enerji açığa çıkmaktadır. Cismin hareketinin başındaki mekanik enerji miktarı ile iş sonundaki mekanik enerji miktarı arasındaki fark sürtünmeyle oluşan ve ısıya dönüşen enerji miktarı bulunabilir.

Enerjinin Korunumu Nasıl Olur?

Sistemlerin herhangi birinde enerji farklı şekillerde bulunabilmektedir. Kinetik, potansiyel gibi şekillerde enerji bulunabilir. Elektrik enerjisi ütü düzeneğinde ısıya dönüşmekte iken, ampullerde ışığa dönüşmektedir.

Görüldüğü üzere hiçbir sistemde enerji kaybolmaz sadece şekil değiştirir. Bilinmelidir ki toplam enerji miktarı değişmez, şekil değiştirir. Enerji asla kaybolmaz ve mevcut düzende kendiliğinden korunur.

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM