Işığın Kırılması

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

Işığın Kırılması

Işık ışınları saydam bir ortamda bulunup başka bir saydam ortama geçiş yaparken ışınların bir kısmı yansıyarak gelir. Işınların bir kısmı geldiği yere dönerken diğer bir kısmı ise ikinci ortama hızı ve doğrultusu değişmek suretiyle ulaşır.  Işığın ikinci ortama geçiş aşamasında doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması adı verilmektedir.

Kırılma Kanunları

  • Gelen ışın kırılan ışın ve normal ışın ile aynı düzlemde bulunmaktadır.
  • Işığın gelme açısının sinüsü ile kırılma açısının sinüsüne oranı sabittir. Işığın gelme açısının sinüsü ile kırılma açısının sinüsüne olan oranının sabit olması ikinci ortamın birinci ortamın kırılma endeksine eşit olduğunu göstermektedir.

 

Yukarıdaki verilen bağıntıya Snell bağıntısı adı verilmektedir. Bağıntıda yer alan sabit değerin ışığın havadan saydam maddeye giriş esnasında kırılmasına kırılma indisi adı verilmektedir. Kırılma indisi saydam maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Kırılma indisi mutlak kırılma indisi ve bağış kırıma indisi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Işık kırılma indisi küçük ortamdan büyük ortama geçerken normale yaklaşmaktadır. Büyük ortamlardan küçük ortamlara geçen kırılma indisi normalden uzaklaşmaktadır.

Kırılma indisi büyük ortamlara çok yoğun ortam adı verilmektedir. Kırılma indisi küçük ortamlara ise az yoğun ortam adı verilmektedir. Işığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama dik bir şekilde geçmesi halinde doğrultusunda herhangi bir değişme meydana gelmez.

Doğrultusunda değişme meydana gelmezken hız ve dalga boyunda değişiklikler meydana gelmektedir.

Sınır Açısı ve Tam Yansıma

Işık ışınlarının kırılma indisinin küçük ortamdan büyük ortamlara gelirken hangi açı ile geldiğinin önemi olmaksızın normale yaklaşarak kırıldığı görülmektedir. Kırıldıktan sonra ikinci ortama geçiş meydana gelir.

Işık ışınlarının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi halinde normal durumdan uzaklaşılarak kırılma meydana gelmektedir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışınların her zaman ikinci ortama geçmesi söz konusu değildir.  Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ikinci ortama gidilebilmesi için küçük açılarla gelmek önemlidir.

Gelme açısının büyümesiyle birlikte kırılma açısında da büyüme meydana gelir. Büyüme açısında meydana gelen büyüme sonrasında ışığın kırılması açısı 90 derece olur. 90 derece olduğu andaki kırılma açısına sınır açısı adı verilmektedir.

Işık ışınlarının sınır açısından daha büyük açıyla gelmesi halinde ikinci ortama geçmesi mümkün değildir. Normale dönebilmesi için eşit açı yapılması gerekir.  Gerçekleşen bu olaya tam yansıma adı verilmektedir.

Işığın Paralel Yüzlü Ortamdan Geçmesi

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere ışık ışınlarının “d” kalınlığında paralel yüzlü bir cama şekildeki gibi gelmesi halinde önce normale yaklaşmaktadır. Çıkış aşamasında ise normalden çıkarak kırıldığı görülmektedir.

Gelen ışın ile kırılan ışının birbirine paralel olduğu görülür. Paralel bir kayma ortaya çıkar. Şekilde görülen q1 ve q2 açıları kaymak miktarın camın kalınlığına etki eden unsurlardır. q2 ortamların kırılma indisine bağlı olarak değişmektedir. Işığın kırılması paralel yüzlü camın çıkış aşamasında gerçekleştirmektedir.

Görünür Derinlik

Kırıcılık indisi farklı olan saydam ortamlardaki cisimlere bulunduğumuz ortamdan bakarsak cisimleri bulundukları ortamdan farklı bir ortamdaymış gibi görürüz.

Az yoğun ortamda bulunan kişiler çok yoğun ortamda bulunan cisimlere bakarken cismi olduğundan daha yakında görmektedir. Ancak çok yoğun ortamda bulunan kişiler az yoğun ortamdaki cisme bakarken cisimleri olduğundan daha uzakta görmektedir.

Küresel Yüzeylerde Kırılma

Küresel camlara gönderilmiş olan ışık camdan geçerken kırılır. Giriş aşamasında normale yaklaşırken çıkış aşamasında normalden uzaklaşarak kırılma meydana gelir.

Küresel yüzeylerde merkezden geçen bütün doğruların normal olduğu ve normal üzerinde yer alan ışınların kırılamayacağı kabul edilir.

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM