Renkler

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

Renkler

Renkler ilk olarak İngiliz fizikçi olan Newton tarafından ortaya koyulmuştur. 1670 yılında güneş ışığını elmas prizmadan geçirmek suretiyle renkleri ayırmayı başaran Newton  renkler konusunu aydınlatabilmek için ayrıntılı bir çalışma yürütmüştür.

Odayı karartan Newton güneş ışığını ince bir delikten geçirip odaya süzülmesini sağlamıştır. Ardından güneş ışığının önüne bir prizma koyarak ışığın parçalanış halini görüntülemeyi amaçlamıştır.

Işığın parçalanış halini gökkuşağında bulunan yedi renk gibi yukarıdan aşağıya doğu perdeye yansıtan Newton şimdiye kadar yapılan renk araştırmaları ile ilgili önemli çalışmalara zemin hazırlamıştır.

Newton Renk bilimini bir bilim dalı olarak ortaya koymuştur. Renk ile ilgili çalışmalara Newton’dan sonra devam eden Hevreul, Helmhotz, Young kimyager ve fizikçiler devam etmiştir.

Güneş ışığı prizmadan geçerse renklere ayrılır. Ortaya çıkan renkler ile sırası ile kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Cisimlerin üzerine güneş ışığı yansıdığında tüm bu renklerin karışımı bir ışık meydana gelmektedir. Ancak cisimler tüm bu renk karışımlarının sadece bir kısmını yansıtmaktadır. Bu sebeple cisimlerde değişik renkler algılanmaktadır.

Cismin güneş ışığındaki tüm renkleri yansıtması halinde beyaz, hiç yansıtmaması halinde siyah bir renk ortaya çıkar. Ancak herhangi bir rengi yansıtmıyorsa o rengin kendisi görünecektir.

Güneş ışığının içerisinde bulunan kırmızı, mavi ve yeşil renk ana renkler olarak ifade edilmektedir.   Kırmızı, mavi ve yeşil ana renklerinin farklı oranlardaki karışımlarının göze gelmesi halinde göz bu cisimleri karışımlarına göre farklı renklerde algılayacaktır. Ancak kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin karışımı beyaz ışığı meydana getirmektedir.

Yukarıdaki şekilde kırmızı ve yeşil ışığın göze gelmesi halinde sarı renk olarak algılanmaktadır. Kırmızı ve mavi ışığın göz gelmesi halinde magenta olarak algılanırken, mavi ve yeşil ışığın göze gelmesi halinde cyan olarak algılanacaktır.

Yukarıdaki şekiller incelendiğinde beyaz rengi veren iki renge tamamlayıcı renk adı verilmektedir. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü üzere kırmızı ile cyan, yeşil ile magenta, mavi ile sarı tamamlayıcı renkler olarak görülmektedir.

Tüm bu renklerin içinde ana renkler olan kırmızı, mavi ve yeşil rengi bulunmaktadır. Bu sebeple yukarıdaki renk karışımının algılanması hep beyaz renkte gerçekleşmektedir.

Cisimlerin Işığı Yansıtması

Cismin güneş ışığında bulunan tüm renkleri yansıtması halinde renkler beyaz olarak görülecektir. Anlaşılacağı üzere beyaz cisimlerin tüm renkleri yansıttığını söyleyebiliriz. Beyaz bir cismin beyaz ışıkla aydınlatılması halinde beyaz renk görünecektir.

Kırmızı ışıkla aydınlatılan cisim kırmızı renkte görünürken mavi ışıkta aydınlatılan cisimler mavi renk olarak görünecektir.  Beyaz cisimleri hangi renkte aydınlatırsanız o rengi görmeniz mümkündür.

Cismin renginin ana renklerden biri olması halinde cisim kendi rengini en güçlü bir biçimde yansıtabilecektir.  Ancak prizmada yer alan renk sırasına göre bir altı ile bir üstünde bulunan renkleri yansıtma oranı zayıftır.  Ana renge sahip olan cisimlerin kendi renklerinin güçlü olması nedeniyle diğer renklerin görünmesi söz konusu değildir.

Mavi ışık her zaman maviyi güçlü olarak yansıtırken yeşil ve mor gibi bir alt ve bir üst renklerini zayıf bir şekilde yansıtmaktadır. Aynı durum kırmızı ve yeşil için de geçerlidir. Mavi bir kitap yeşil ışık altında aydınlatıldığında yeşil mavinin bir alt rengi olmasından dolayı daha zayıf bir şekilde algılanacaktır.

Yeşil ışığın zayıf olması nedeniyle gözü uyaramaması söz konusu olmakta ve mavi kitap siyah olarak görünmektedir.  Cisimler güçlü ışıkların renginde görülebilmektedir.

Yukarıdaki şekil incelendiğinde zayıf ışıklar küçük oklarla gösterilirken güçlü ışıkların büyük oklarla gösterildiğini görüyoruz. Her zaman cismin rengi güçlü ışığın renginde gözükecektir.

Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah zeminlerin beyaz ışıkla aydınlatılması halinde zemine sarı, cyan veya maganta filtre ile bakıldığında siyah renk siyah olarak, beyaz renk sarı olarak, mavi renk siyah olarak, yeşil renk yeşil olarak, kırmızı renk kırmızı olarak algılanacaktır.

Güçlü olarak geçen renklerin algılanması söz konusu değildir. Yüzeyden zayıf olarak geçen ışığın algılanması ve renk olarak görülmesi de mümkün değildir.

Işığın Filtrelerden Geçişi Nasıl Olur?

Işığın geçtiği renkli saydam filtreler ile filtre rengindeki cisimlerden yansıyan ışık rengi her zaman aynıdır. Kırmızı saydam filtre kırmızı ışığı güçlü bir şekilde geçirirken turuncu ışığı zayıf bir şekilde geçirmektedir.

Yine mavi saydam filtre mavi rengi güçlü geçirirken yeşil ve mor renkleri zayıf bir biçimde geçirmektedir. Sarı saydam filtre ise sarı ve yeşil ışığı güçlü geçirirken mavi ışığı zayıf bir şekilde geçirmektedir.

Yukarıdaki şekil incelendiğinde kırmızı filtreden kırmızı ışığın güçlü bir şekilde geçtiğini görebiliyoruz. Ancak turuncu ışığın geçişi oldukça zayıf görülüyor. Bu ışınlarda mavinin filtreden geçemediğini görüyoruz.  Mavi filtre yansırken göze siyah renkte yansımaktadır.

Yukardaki şekilde sarı ve yeşil filtrenin geçişi inceleniyor. Sarı filtreden kırmızı ve yeşil renklerin güçlü bir şekilde geçtiğini görebiliyoruz. Ancak mavi rengin geçişi oldukça zayıftır. Yeşil filtreden geçerken yeşil renk güçlü bir şekilde geçerken sarı rengin zayıf olduğu algılanmaktadır.

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM