Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Arşimet tarafından ortaya atılan suyun kaldırma kuvveti fizik bilimi açısından önemli konular arasında yer almaktadır. M.Ö 287-212 yılları arasında yaşayan Arşimet, Sicilya doğumlu Yunan bir bilim adamıdır.

Mühendis, filozof, fizikçi ve astronom olan Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilmektedir. İntegral hesap konusunda uzman olan Arşimet suyun kaldırma kuvveti buluşuyla bilime büyük bir katkı sunmuştur.

Suyun kaldırma kuvveti sıvı içerisine tamamen veya batan cisimlerin sıvı tarafından yukarı doğru itilmesiyle meydana gelen sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetine verdiği isimdir.

İtme kuvveti sıvıların cisimlere kaldırma kuvveti uygulamasına olanak sağlamaktadır. Uygulanan kaldırma kuvveti cisim sayesinde yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir.  Cismin batan kısmı ile yeri değişen sıvının hacmi birbirine eşittir.

Sıvı içerisinde bulunan serbest cisimlere kaldırma kuvveti ve ağırlık kuvveti etki etmektedir. Ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti düşey doğrultuya sahip olan zıt yönlü kuvvetler olarak bilinmektedir. Bu büyüklükler cisimlerin sıvı içerisinde batmasına veya yüzmelerine neden olmaktadır. Kuvvetlerin büyüklüğü sıvıdaki durumlara bağlı olarak değişir.

Suyun Kaldırma Kuvvetinin Özellikleri

  • Suyun kaldırma kuvveti yerçekim ivmesine, batan cismin hacmine ve sıvının özkütlesine bağlıdır.
  • Kaldırma kuvveti cismin sıvı içerisindeki derinliğine bağlı olmayıp sıvı miktarına da bağlı değildir.
  • Kaldırma kuvveti ile cismin şekli birbirine bağlı değildir.

Yüzen Cisimler

Sıvıya bırakılmış olan cismin hacminin belirli bir kısmı sıvı dışında kalacak biçimde dengedeyse böyle cisimlere yüzen cisimler adı verilmektedir.

Bir cismin yüzebilmesi için cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden daha küçük olması gerekmektedir.

Askıda Kalan Cisimler

Bir cismin hacminin tamamının sıvı içinde kalacak şekilde herhangi bir yere temas etmeden dengede kalabilmesine askıda kalan cisimler adı verilmektedir. Bir cismin askıda kalabilmesi için cismin özkütlesi ile sıvının özkütlesinin birbirine eşit olması gerekir.

Askıda kalan cisimlerde cisim kabın tabanına konulsa bile yine tabandan yukarıya doğru çıkar. Askıda kalan cisimlerin herhangi bir yere temas etmesi söz konusu değildir.

Askıda kalan cisim dengelidir. Bu sebeple cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı birbirine eşittir. Askıda kalan cisimler sıvı içerisinde nereye bırakılırsa orada kalmaktadır.

Batan Cisimler

Cisimlerin özkütlesi sıvının özkütlesinden daha büyük ise cisimler sıvıya bırakıldıklarında herhangi bir engelle karşılaşınca kadar yoluna devam etmektedir.

Özkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olan  cisimlere batan cisimler adı verilmektedir. Batan cisimlerin ağırlık kuvveti kaldırma kuvvetinden daha fazla olduğu için cisimler sıvı içerisinde yoluna devam edebilmektedir.

Arşimet tarafından ortaya koyulan suyun kaldırma kuvveti teorisi kabul görmüş bir teoridir.  Arşimet prensibine göre sıvı içerisinde bulunan katı cisimler taşırmış olduğu sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet uygulamak suretiyle yukarı doğru itilmektedir.

Uygulanan itme kuvveti sıvıların cisme uygulamış olduğu suyun kaldırma kuvveti şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Reklam Alanı 5

ÖSYM LYS SINAVI GERİ SAYIM
10 Haziran 2017 Cumartesi

Üye OlŞifremi Unuttum

SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM